Contractació de personal per a la nova línia de tractament i valorització dels residus dels envasos cartó begudes briks en la nostra planta industrial de Roselló

Author/Alier — 30 maig 2024

ALIER IMPULSANT EL DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBLE – IMPACTE DEL PROJECTE EN EL NOSTRE SECTOR I COMUNITAT:

La iniciativa liderada per Alier comporta un impacte de gran abast tant en l’àmbit industrial com en la comunitat local. La posada en marxa de la nostra nova planta no sols generarà ocupació, dinamitzant l’economia mitjançant la creació de noves oportunitats laborals, i nous perfils laborals, sinó que també contribuirà al compliment de normatives ambientals i al foment de la innovació tecnològica en la nostra àrea d’activitat.

La formació d’un equip dedicat a la recerca i desenvolupament ens permetrà mantenir-nos a l’avantguarda, explorant constantment noves solucions i millores per als nostres processos. A més, aquest projecte representa un avanç significatiu cap a la reducció de residus no aprofitables que actualment acaben en abocadors, la qual cosa suposa un benefici directe per al medi ambient i la comunitat en general.

En disminuir la dependència de matèries primeres verges, també contribuïm indirectament a la mitigació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, secundant així els esforços globals per combatre el canvi climàtic.
En conclusió, aquesta iniciativa no sols enforteix la posició de la nostra empresa en el mercat, sinó que també impulsa el desenvolupament sostenible i la preservació de l’entorn en el qual operem. En centrar-nos en la creació d’ocupació, el compliment normatiu i la innovació tecnològica, estem establint les bases per a un futur més pròsper i equilibrat tant per a la nostra organització com per a la nostra comunitat.

 

ESG: ENVIRONMENTAL

ODS: 8,9,12

Període d’execució: de gener de 2023 a desembre de 2024

Pressupost: 917.510 €

Ajuda: subvenció de 275.253 €

Núm. Expedient: ACE108/23/000059

Convocatòria: Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte, convocatòria 2023.

Organisme: ACCIÓ