Papers sostenibles per a captura de gasos d’efecte d’hivernacle

Author/Alier — 30 maig 2024

El projecte CAPTAPAPER té com a objectiu principal el desenvolupament d’una innovadora gamma de papers reciclats sostenibles amb la capacitat de capturar gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), basats en l’ús d’additius per a la captura i mineralització del diòxid de carboni (CO₂). En concret, les recerques d’aquest projecte estaran destinades a l’obtenció de papers reciclats destinats a la fabricació de plaques de cartó guix utilitzades en el sector de la construcció. El Paper reciclat que es destinarà a la fabricació de bosses tipus shopping, comunament utilitzades en el sector comercial. A continuació ressaltem la importància d’aquesta iniciativa i la seva contribució a l’enfortiment del nostre compromís amb els nostres principis fonamentals, posar a les persones primer, respectar el medi ambient, evolucionar constantment i mantenir la transparència, honestedat i integritat en totes les nostres accions:

QUÈ REPRESENTA AQUEST PROJECTE PER ALIER:

Els recursos econòmics atorgats per a la realització del projecte permetran la fabricació de paper funcionalitzat per a la captura de gasos amb efecte d’hivernacle (GEIs), com el diòxid de carboni i l’òxid nitrós, entre altres. Aquest paper tindrà la capacitat d’exercir un paper actiu en la reducció de la petjada de carboni en capturar i retenir aquests gasos nocius, contribuint així a mitigar el canvi climàtic i promovent pràctiques més sostenibles en la indústria del paper. Com a conseqüència s’aborda la contaminació climàtica, i la descarbonització des d’una perspectiva molt pròxima a la societat.

IMPACTE DEL PROJECTE EN EL NOSTRE SECTOR, I EN LA SOCIETAT:

El projecte CAPTAPAPER cerca demostrar que és possible avançar cap a la sostenibilitat i la innovació en la nostra indústria a través d’un producte tan senzill i, alhora, tan pròxim a la quotidianitat com és el paper. Els productes resultants d’aquest projecte exerciran un paper significatiu en la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEIs) a nivell global, contribuint així a mitigar el canvi climàtic. A més del seu impacte en el sector, CAPTAPAPER té com a objectiu involucrar a la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic, fomentant la participació activa en iniciatives que promoguin la sostenibilitat ambiental. Les aplicacions finals previstes en el projecte permetran contribuir a la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle en l’aire que respirem. Per exemple, simplement utilitzant una bossa de paper captadora per a fer la compra o utilitzant plaques de guix amb la capacitat d’absorbir CO₂ i altres gasos com a material de construcció.

UTILITAT DELS FONS REBUTS:

En primer lloc, els fons es destinaran a establir col·laboracions externes amb empreses especialitzades en el camp de la nanotecnologia i en el desenvolupament de nous additius, així com amb universitats que puguin aportar coneixements i recursos addicionals. Així com per a l’adquisició d’additius necessaris per a la funcionalització dels materials, la qual cosa permetrà millorar les seves propietats i aplicacions. Finalment, part del finançament es destinaria a la compra d’equips necessaris per a la realització d’assajos de capacitat de captació, la qual cosa ens permetrà avaluar el rendiment i l’eficàcia dels materials desenvolupats. El finançament també es destinaria a noves contractacions, permetent la incorporació de personal especialitzat en àrees clau del projecte.

TERMINIS I ETAPES CLAU DEL PROJECTE:

El projecte té una durada de 2 anys i es divideix en diverses fases estratègiques i coordinades. A partir de gener de 2024, s’ha donat inici a la primera fase, que se centra en la cerca exhaustiva de nous additius amb capacitat de captura de CO₂, a més de dur a terme una recerca exhaustiva sobre l’estat actual d’aquestes tecnologies. Aquesta etapa inicial estableix les bases fonamentals per al desenvolupament posterior del projecte. Es preveu que totes les activitats planificades en el marc del projecte de recerca concloguin al desembre de 2025. Per a aquest moment, s’anticipa tenir prototips completament desenvolupats i llestos per a la seva avaluació, els quals estaran equipats amb la capacitat necessària per a la descarbonització, la qual cosa representa un avanç significatiu cap a la materialització dels objectius del projecte.

ESG: ENVIRONMENTAL

ODS: 9, 12, 13

Període d’execució:  de gener de 2024 a desembre de 2025

Pressupost: 152.800 €

Ajuda:  subvenció de 76.400 €

Núm. Expedient: ACE100/23/000012

Convocatòria:  Nuclis de R+D Green en Economia Circular, àmbit dels residus, convocatòria 2023

Organisme: ACCIÓ –  al costat de l’OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC (OCCC)