Como hemos recalcado anteriormente, esta inversión se suma a nuestros esfuerzos para invertir en la nueva planta de reciclado de plásticos que tiene por objetivo aumentar la capacidad de tratamiento de los envases cartón para bebidas, más conocidos como Tetra Brik. Todo ello, a través de un proceso eficiente e innovador que permite valorizar sus componentes y generar productos con gran valor añadido como lo son el papel y la granza de PolyAl

Alier beneficiària del PERTE estatal d’Economia circular

AUTOR/Alier — 12 març 2024 sostenibilitat i innovació

Dins del nostre Pla director de Sostenibilitat, hem traçat una ruta ambiental específica dissenyada per perpetuar els nostres esforços en l'economia circular i l'optimització de recursos. Una de les accions destacades és aconseguir la circularitat dels residus plàstics procedents de la recuperació de cartró per a begudes usats.

En línia amb els nostres objectius de sostenibilitat, Alier disposarà de 9,9 milions d'euros per a la construcció de la nostra planta de reciclatge de plàstics. Aquesta ajuda s'emmarca en el Programa Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d'Economia Circular, impulsat pel Ministeri de Transició Ecològica. L'objectiu d'aquest programa és accelerar la transició de l'actual model econòmic cap a un de més eficient i sostenible en l'ús de recursos i matèries primeres, amb la finalitat de reduir l'empremta ecològica de l'economia. Els fons provenen del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Hem estat 28 les empreses amb seu a Catalunya, Espanya, que hem obtingut un total de 52,6 milions d'euros del PERTE a l'Economia Circular, la qual cosa representa el 32% del pressupost assignat en aquest pla a nivell nacional. Aquest pressupost globalitza una xifra de 165 milions d'euros destinats a nivell nacional. És important destacar que, dels 102 projectes aprovats en aquesta convocatòria, el d'ALIER és el que compta amb el pressupost més elevat (35 milions d'euros) i la segona subvenció més alta. ALIER té fins a desembre de 2025 per realitzar totes les inversions d'aquest projecte i posar en marxa la planta de reciclatge de plàstics a les nostres instal·lacions de Rosselló. És just mencionar que les empreses beneficiàries hem rebut orientació i assessorament per part de l'oficina de Next Generation EU, gestionada per l'Agència Catalana per a la Competitivitat Empresarial, Acció, la qual es va inaugurar al novembre de 2021.

sostenibilitat i innovació 12 març 2024
12 març 2024
Como hemos recalcado anteriormente, esta inversión se suma a nuestros esfuerzos para invertir en la nueva planta de reciclado de plásticos que tiene por objetivo aumentar la capacidad de tratamiento de los envases cartón para bebidas, más conocidos como Tetra Brik. Todo ello, a través de un proceso eficiente e innovador que permite valorizar sus componentes y generar productos con gran valor añadido como lo son el papel y la granza de PolyAl

ALIER IMPULSANT L'ECONOMIA CIRCULAR

Com hem recalcat anteriorment, aquesta inversió es suma als nostres esforços per a invertir en la nova planta de reciclatge de plàstics que té com a objectiu augmentar la capacitat de tractament dels envasos de cartó per a begudes, més coneguts com a Tetra Brik. Tot això, a través d'un procés eficient i innovador que permet valoritzar els seus components i generar productes amb gran valor afegit com són el paper i la granulat de PolyAl (plàstic amb alumini) que podran ser utilitzats en altres indústries, sent reciclats i reciclables perpetuant així l'economia circular. La nova planta ens capacitarà per reciclar 30.000 tones per any de la fracció de plàstic i alumini dels residus d'envasos de cartó (PolyAl), un cop es completi el seu procés de pulpejat a partir de 2025. Això ens permetrà evitar el dipòsit d'aquests residus en abocadors i avançar cap al nostre objectiu de residu zero.

QUÈ REPRESENTA AQUESTA SUBVENCIÓ PER A ALIER

Per Alier, aquesta subvenció representa un pas significatiu en el nostre compromís amb l'economia circular. Aquests recursos seran destinats específicament per a la construcció de la planta de reciclatge de plàstics, la qual cosa ens permetrà no només reduir la quantitat de residus, sinó també generar productes de valor afegit a partir d'ells. Agustín Oliver, responsable de la nostra divisió de plàstics, destaca la importància d'aquesta iniciativa i la seva contribució al reforçament del nostre compromís amb els nostres principis fonamentals: posar les persones primer, respectar el medi ambient, evolucionar constantment i mantenir la transparència, honestitat i integritat en totes les nostres accions.

Quin és l'impacte d'aquest projecte en el nostre sector i en la nostra comunitat?

Aquest projecte d'Alier té un impacte significatiu tant en el nostre sector com en la nostra comunitat. Amb la implementació de la nova planta, no només creem nous llocs de treball, estimulant l'economia local a través de contractacions directes i indirectes, sinó que també contribuïm al compliment de les regulacions ambientals i al desenvolupament de noves tecnologies. Comptarem amb un equip d'I+D dedicat, el que ens permetrà innovar constantment i mantenir-nos a l'avantguarda en el nostre camp. A més, aquest projecte té un impacte positiu en el medi ambient en reduir considerablement el volum de residus no valoritzables que actualment es destinen a abocadors. En disminuir la generació de matèries primeres verge, també contribuïm a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI). En resum, aquest projecte no només beneficia a la nostra empresa, sinó que també promou el desenvolupament sostenible i la preservació del medi ambient en la nostra comunitat.

Quin és el pla específic per a l'ús del finançament rebut?

El finançament rebut per Alier serà utilitzat per a la compra de maquinària específica per al reciclatge mecànic d'aquesta matèria primera, com ara extrusores i maquinària de rentat i pretractament del material. A més, part de la financiació s'utilitzarà per al muntatge d'una nova nau industrial per a l'acoblament de l'equipament descrit anteriorment, així com per a l'ampliació de la capacitat de processament de matèries primeres complexes i el seu procés de depuració.

Quins són els terminis i les etapes principals del projecte?

Donat que és un projecte ampli i ambiciós, s'ha planificat en dues etapes separades. La primera consisteix en la implantació de 2 línies de pretractament, rentat i extrusió amb capacitat per gestionar 30.000 tones de residus d'entrada. Es preveu que estigui operativa per a juliol d'aquest any. La segona etapa serà similar a la primera, però es planeja tenir-la operativa durant la segona etapa el desembre de 2025.

Quins són els criteris i mètodes que utilitzarem per mesurar i avaluar l'èxit del projecte?

Amb aquest projecte aspirem a reduir significativament la generació de residus i simultàniament crear un nou producte que doni nova vida a aquest plàstic. L'avaluació estarà principalment basada en la reducció de les tones de residus generades durant el procés total d'Alier. En conclusió, el projecte reforça el compromís d'Alier amb el medi ambient i ens consolida com un dels principals recicladors d'envasos de cartó per a begudes a Europa, convertint-nos en una empresa recicladora integrada, com a prova de la nostra labor.