Alier i Engie avancen cap a les zero emissions netes amb una nova planta de biomassa a Rosselló

AUTOR/Alier — 18 octubre 2022 sostenibilitat i innovació

ALIER avança en el compromís d'aconseguir les ZERO emissions netes abans del 2025 amb una aposta per les energies renovables que descarbonitzarà la fàbrica de Roselló i evitarà l'emissió de prop de 91.000 tones de CO2 a l'any.

ENGIE, referent mundial en energia i serveis baixos en carboni, acompanyarà la paperera durant els propers 15 anys per reduir un 97% el consum de gas natural d'aquesta fàbrica gràcies a una solució de producció de vapor a partir de biomassa forestal.

Aquesta instal·lació serà una de les plantes de biomassa més grans a Espanya dedicada a l'autoconsum d'energia tèrmica en el procés productiu d'una fàbrica.

sostenibilitat i innovació 18 octubre 2022
18 octubre 2022

Barcelona, ​​2022 ALIER i ENGIE han signat un acord per a la construcció i posada en marxa d'una nova planta de generació d'energia tèrmica a partir de biomassa forestal (procedent de gestió sostenible de boscos) a la fàbrica dedicada a la producció de papers sector de la construcció i embalatge a Roselló (Lleida). Aquesta nova instal·lació suposarà una reducció superior al 97% del consum de gas natural i de la petjada de carboni d'ALIER a prop de 91.000 tones de CO2 a l'any.
La futura central de biomassa aportarà, a més, importants beneficis locals com ara fomentar la prevenció d'incendis i la millora de l'estat dels boscos, possibilitant-ne la gestió sostenible; contribuir al desenvolupament social i econòmic local; així com disminuir la dependència energètica exterior en tractar-se d'un combustible autòcton i de proximitat.
La nova planta de generació d'energia tèrmica representa un gran avenç en l'ambició d'ALIER d'assolir les ZERO emissions netes en producció abans del 2025, cinc anys abans del compromís adquirit globalment, accelerant el camí cap a la neutralitat en carboni.
Per aconseguir aquesta reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, ALIER està duent a terme una sèrie de projectes de mitigació com són: l'ús d'energia fotovoltaica, més de 12 MWh de potència instal·lada per a autoconsum i l'execució d'un projecte de tractament de llots biològics per a generació de biogàs. També està en marxa un projecte per substituir tots els motors de la màquina de paper 3, que disminuirà el consum elèctric més d'un 10% l'any 2023.
D'altra banda, la innovació d'ALIER en nous desenvolupaments, com el seu nou producte Carton Wall High Performance, també ha contribuït a aquest objectiu des del punt de vista de la utilització final del producte, ja que s'ha aconseguit un estalvi en la empremta de carboni transmesa al producte final i per tant a la cadena de valor aigües avall. Amb aquest producte, ALIER està en procés d'implantació d'un sistema de gestió energètica basat en la norma ISO 50001: 2018 en què ha realitzat l'anàlisi del cicle de vida (ACV) i la declaració ambiental de producte (DAP).
Finalment, la creació de la planta de recuperació, reciclatge i valorització de residus plàstics, que es va iniciar el 2019 i ja està en explotació el 2022, també contribueix als objectius de sostenibilitat i descarbonització de la companyia per aconseguir residu zero, consolidant a més una nova línia de negoci.
La nova planta de biomassa s'instal·larà als terrenys de la fàbrica d'ALIER a Roselló i s'utilitzarà per a autoconsum i com a un equip de generació d'energia tèrmica la font primària de la qual, biomassa forestal, és 100% renovable i neutra en emissions de CO2. Aquesta tecnologia substituirà l'actual planta de cogeneració la font primara de la qual és el gas natural, permetent així la descarbonització de la fàbrica.
ENGIE serà l'encarregada del disseny, la instal·lació, la gestió, el manteniment i el finançament del projecte, materialitzat en un contracte a llarg termini, per subministrar energia d'origen renovable a ALIER. ENGIE subministrarà el 97% de la demanda de vapor del client mitjançant el desplegament d´una caldera de vapor de biomassa de 36 MWt (50 tph) de capacitat que es complementarà amb el biogàs generat a través de residus del procés productiu del paper.

Es tracta d´un pas més en el camí sostenible d´ALIER, fomentant aliances per impulsar un compromís col·lectiu i posicionant Espanya com a país pioner en la posada en marxa d´aquestes iniciatives clau per a la implementació del programa mundial de reducció d´emissions emmarcat dins de la estratègia global de sostenibilitat, brindant un Món Millor.