Gestionar la seguretat i la salut dels treballadors en una empresa industrial amb més de 250 empleats, involucrats en diverses activitats individuals, pot presentar un desafiament considerable. No obstant això, en ALIER comptem amb els millors professionals per a enfrontar-ho. Vanessa Jarne, amb més de 20 anys d'experiència en Prevenció de Riscos Laborals a Espanya, i exercint-se com a responsable de Prevenció de Riscos en Alier, és aquí per a explicar-t'ho.

La seguretat laboral en Alier: Un enfocament integral

AUTOR/Alier — 27 març 2024 sostenibilitat i innovació

Gestionar la seguretat i la salut dels treballadors en una empresa industrial amb més de 260 empleats, involucrats en diverses activitats individuals, pot presentar un desafiament considerable. No obstant això, en ALIER comptem amb els millors professionals per a enfrontar-ho. Vanessa Jarne, amb més de 20 anys d'experiència en Prevenció de Riscos Laborals a Espanya, i exercint-se com a responsable de Prevenció de Riscos en Alier, és aquí per a explicar-t'ho.

-VANESSA, QUINS SÓN ELS PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT A LES OPERACIONS D'ALIER?

En Alier, la seguretat i salut dels nostres col·laboradors és la nostra principal prioritat. Per a garantir un entorn de treball segur, ens regim per sis principis bàsics de seguretat. Primer, ens enfoquem en la Identificació i Avaluació de Riscos per a prevenir accidents, realitzant avaluacions regulars que abasten aspectes físics, químics, biològics, ergonòmics i psicosocials. Segon, implementem mesures de control, prioritzant la protecció col·lectiva i proporcionant equips de protecció personal adequats. A més, emfatitzem la formació i informació del personal, realitzem vigilància periòdica de la seva salut i complim amb la normativa legal mitjançant auditories regulars. Finalment, fomentem una cultura de seguretat on tots els empleats se sentin responsables de la seva pròpia seguretat i la dels seus companys.

-COM ASSOLIU EL REPTE DE GESTIONAR LA SEGURETAT I LA SALUT A ALIER, UNA EMPRESA AMB MÉS DE 260 TREBALLADORS I UNA VARIETAT D'ACTIVITATS?

La nostra gestió de la seguretat i salut es fonamenta en la integració de la prevenció en cada departament d'Alier, establint una interacció fluida entre totes les àrees. Prioritzem una perspectiva empàtica i assertiva, promovent habilitats socials i d'interrelació. La comunicació efectiva és essencial per a generar proximitat i fomentar la cooperació entre tots els membres de l'equip. Implementem un sistema de gestió de la prevenció que garanteix la seguretat mitjançant una planificació meticulosa, recolzada per un Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) actualitzat i adaptat a les necessitats específiques de cada activitat. L'organització, la formació, la vigilància de la salut i el compliment legal són pilars clau en aquest enfocament. A més, en Alier advoquem per una cultura de seguretat i salut a través d'una comunicació oberta que fomenta l'expressió lliure de riscos i mesures de prevenció, amb la participació de tots els treballadors/as.

-A MÉS DE PRIORITZAR LA SEGURETAT FÍSICA, QUINES INICIATIVES IMPLEMENTA ALIER PER A PROMOURE EL BENESTAR I MILLORAR L'ESTIL DE VIDA DEL SEU EQUIP?

En Alier, ens esforcem per promoure de manera positiva i proactiva la salut i el benestar dels nostres treballadors, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida, i el fem des d'un enfocament holístic tenint en compte la salut física i la mental. Per a això, fomentem activitats saludables entre el nostre equip i les seves famílies. Comptem amb programes de Benestar que inclouen convenis amb gimnasos, dentistes, centres de fisioteràpia i òptiques. A més, hem establert el Club Alier, que promou la participació en esports com a carreres, tornejos de pàdel i futbol, incentivant així l'activitat física. Com a part de les nostres iniciatives, hem organitzat sessions de mindfulness, cuidat de l'esquena i xerrades sobre hàbits saludables i trastorns musculoesquelètics en commemoració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. A més, valorem l'equilibri entre el treball i la vida personal, per la qual cosa oferim horaris flexibles i opcions de treball remot per a adaptar-nos a les necessitats individuals dels nostres treballadors.

- QUINES MESURES ES PRENEN PER A PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS?

En Alier, prioritzem el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats mitjançant programes específics i oportunitats de capacitació. Ens comprometem a fomentar el creixement integral, animant als nostres treballadors a adquirir noves habilitats i explorar els seus interessos personals. A més, revisem constantment els nostres beneficis per a assegurar-nos que siguin competitius i satisfacin les necessitats del nostre equip. Aquests inclouen opcions com a assegurança mèdica, llicència parental i dies de vacances flexibles. En resum, en Alier ens esforcem pel benestar integral dels nostres empleats, creant un ambient saludable i positiu. De fet, el nostre model d'empresa saludable ens aporta major “engagement”, millora de la productivitat, disminució de conflictes, reducció de l'estrès, i disminució de l'absentisme. En els resultats, ens adonem que el nostre valor les persones primer, és clau per al nostre creixement.

sostenibilitat i innovació 27 març 2024
27 març 2024
Vanessa Jarne responsable de prevención de riesgos laborales

-PER CONCLOURE, QUINA ÉS LA TEVA PERCEPCIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ DE RISCOS A NIVELL NACIONAL, ALGUNA RECOMANACIÓ PER MILLORAR?

A Espanya, si revisem les causes que majoritàriament provoquen els accidents, podem comprovar que són les presses, l'excés de confiança, i la falta d'un procediment escrit o el no compliment d'aquest. Després de la pandèmia van sorgir els entorns BANI (Fràgil “brittle” en anglès), Ansiós, No lineal i Incomprensible per a definir el caos en el qual estem immersos. L'entorn BANI neixen per a donar resposta a situacions que no sols són difícils de predir i comprendre, sinó que són caòtiques, completament impredictibles i incomprensibles. Ja deia el filòsof Heràclit que “tot flueix, tot canvia; res roman”

I aquesta dificultat de preveure i prevenir afecta a la seguretat i salut laboral: l'empresa, ha de saber adaptar-se a aquesta nova situació de caos i procurar crear unes condicions favorables perquè els empleats puguin dur a terme la seva activitat laboral sota la major seguretat possible. Però aquesta nova manera de veure el món és una realitat que es resisteix als esforços per a entendre el que està passant. La nova era exigeix estar actualitzats i preparar-se per al canvi creant solucions resilients i innovadores.

En línies generals es podria afirmar que per a afrontar l'entorn BANI és necessari treballar les “soft skills”. En viure en un moment de caos constant és obligat crear negocis de futur, trobar la disrupció i ser innovadors de manera contínua per a poder reduir així els efectes del context.No podem saber de tot i per això és imprescindible desenvolupar habilitats que ens permetin organitzar dades recolzades en eines innovadores. Les empreses han d'intentar obtenir la màxima informació del seu entorn de manera contínua amb la finalitat d'anticipar-se als canvis i preveure els riscos. Un entorn més pròxim, on les persones se situïn en el centre de l'organització és bàsic per a fer front als entorns *BANI. Per això, cal apostar per la comunicació, la consulta, el diàleg i la participació.

Això ens permetrà poder veure els diferents escenaris amb més perspectiva i claredat i, basant-se en això, dur a terme anàlisis precises que garanteixin l'agilitat a l'hora de posar en marxa canvis. En conclusió, encara que s'han aconseguit avanços significatius, sempre hi ha marge per a millorar en la prevenció de riscos laborals a Espanya. La col·laboració, la formació contínua i l'adaptació constant són clau per a continuar avançant cap a entorns de treball més segurs i saludables. Apostar per l'ús de la intel·ligència artificial i el Big Data crec que és una aposta guanyadora per a millorar la prevenció de riscos laborals.