Procés de reciclatge de cartró i begudes

Què passaria si deixéssim de reciclar?

Author/Alier — 5 febrer 2024 sostenibilitat i innovació

Què passaria si deixéssim de reciclar? És potser una pregunta que de vegades moltes persones ens fem. Dediquem temps i recursos a una activitat que no tenim clar si realment està donant els resultats esperats.

Però les dades són clares: la resposta és que sí. Si no reciclem, per començar, seria impossible absorbir per altres mitjans la quantitat de residus que es generen avui en dia. Abocadors enormes amenaçarien la nostra relació amb la societat i el planeta. Produiríem 16 mil milions de quilos de deixalles diàries, que accentuarien l’escassetat d’espai, l’esgotament de recursos, l’augment de la contaminació i la pèrdua d’ecosistemes, com afirma la UNHCR.

És cert que sembla que llençar un envàs a un contenidor o un altre no és massa important, però cada petita acció compta, tant a nivell particular com per a les grans empreses.

En aquest sentit, a Alier fem tot el possible per contribuir a un planeta més net. Per això, el 2019, ens vam reafirmar com a recicladors d’envasos de cartró beguda, oferint la nostra solució a una empresa líder mundial d’envasament pels seus productes de difícil tractament, degut a la diversitat de materials i al seu ecodisseny. Gràcies al nostre projecte, reaprofitarem 850.000 kg de residus dels seus productes d’envasament en només un any.

GENEREM VALOR ON NOMÉS HI HAVIA RESIDU

Els envasos de cartró per a aliments i begudes són un producte difícil de processar a causa del seu laminatge, i del qual no s’aprofita el 100% de la fibra. Però, d’altra banda, si pel 2030 no es recicla almenys el 55% d’aquest material, no podrà ser comercialitzat. Amb la nostra tecnologia és possible dur a terme el procés de reciclatge integral. Com? A través de diverses accions com la transformació de la fracció no fibrosa cap a un producte valoritzable com el PolyAl (Polialumini). Es tracta d’una matèria primera secundària que pot ser revaloritzada en altres indústries, afavorint així l’economia circular.

Aquest projecte va ser possible gràcies a que vam dur a terme una inversió de 14.000.000 € per crear valor on abans només hi havia residu. A més, això ens va permetre capacitarnos per ser l’única empresa que pot reciclar fins a 75.168.000 kg de matèria primera i els residus en la seva totalitat.

Però això no s’ha fet de la nit al dia. Durant 5 anys de treball, hem continuat treballant per augmentar la nostra capacitat d’absorció i processament dels envasos de cartró per a aliments i begudes. Addicionalment, hem augmentat la nostra inversió inicial de manera simultània.

sostenibilitat i innovació 5 febrer 2024
5 febrer 2024

Som conscients de que obtenir la matèria primera i reciclar el màxim volum de cartró per a begudes és un gran repte per a les empreses. Per això, facilitem al màxim el procés, per exemple, gestionant les compres nacionals i a nivell europeu amb totes les seves casuístiques de documentació, i els permisos i atomització de les plantes on la normativa i els acords són diferents a cada país.

Prioritzem una estratègia que beneficia a les persones i al nostre planeta, treballant amb les empreses que apostin pel valor afegit a través del reaprofitament dels residus difícils. Com a societat, tots hem de col·laborar perquè no hi hagi cap residu que no es pugui reciclar. 

Com afirma Adrià Buenaño, responsable de la Cadena de Subministrament d’Alier, ‘acceptem el repte, anem a transformar un procés complex en alguna cosa única que ens permeti reciclar a escala tot el cartró per a begudes de la Unió Europea. Tenim l’ambició de ser millors cada dia, i ho fem amb il·lusió, actitud i professionalitat, demostrant el que diem mentre ho fem realitat.