La sostenibilitat és una peça fonamental en el nucli de la nostra estratègia empresarial. I el nostre compromís amb el medi ambient ho demostra; descobreix com protegim els boscos i accelerem la transició cap a una economia circular amb Isabel Vidal, responsable de Medi Ambient, Normativa i de la cadena de custòdia a Alier.

El planeta: Una qüestió de tots – Com actua Alier.

AUTOR/Alier — 22 març 2024 las-personas-primero

La sostenibilitat és una peça fonamental en el nucli de la nostra estratègia empresarial. I el nostre compromís amb el medi ambient ho demostra. Descobreix com protegim els boscos i accelerem la transició cap a una economia circular amb l'Isabel Vidal, responsable de Medi Ambient, Normativa i de la cadena de custòdia d'Alier.

- D'ON PROVENEN LES MATÈRIES PRIMERES UTILITZADES PER ALIER?

Alier fabrica paper 100% reciclat a partir de paper 100% recuperat. Disposem de les certificacions de cadena de Custòdia FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), i comptem amb el certificat FSC 100%: FSC Recycled, on el producte està fet només amb fibra reciclada pre o postconsum sense contingut de fibra verge. Així mateix, comptem amb el PEFC: 100% PEFC certificat.

- QUÈ SIGNIFICA SER MEMBRE DE FSC PER ALIER I COM DEMOSTRA EL SEU COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT I L'ÀMBIT SOCIAL?

El Forest Stewardship Council (FSC) és una organització mundial sense ànim de lucre que s'ha dedicat durant més de 25 anys a promoure la gestió forestal responsable a tot el món. Va crear el seu respectiu sistema de certificació forestal amb l'objectiu de lluitar contra la tala il·legal de fusta i la deforestació abusiva de les grans masses forestals de tot el planeta. En l'actualitat, el FSC® disposa de més de 150 milions d'hectàrees de bosc certificades, més de 1600 empreses autoritzades per promocionar productes amb l'etiqueta FSC i més de 55K certificacions que verifiquen el subministrament sostenible.

Nosaltres som membres del Forest Stewardship Council®, i tenim la certificació FSC® de cadena de custòdia, amb el número de certificat BMC-COC-006854. Aquesta certificació permet reconèixer, d'una banda, els productes fets amb fusta d'origen fiable, és a dir, procedent de boscos certificats, i, d'altra banda, el contingut de material reciclat de fusta o fibra de fusta en els productes, ja que redueix la pressió de la tala sobre els boscos.

Com a empresa certificada FSC®, practiquem una gestió econòmicament viable, ambientalment responsable i socialment beneficiosa. Aquesta certificació també evidencia el compliment dels requisits laborals fonamentals (segons l'estàndard FSC-STD-40-004). Per això, Alier ha elaborat una política de benestar de les persones en què es compromet a respectar la llibertat sindical, prohibeix el treball forçós, la contractació de treball infantil i la discriminació en l'ocupació.

- DE QUINA MANERA AQUEST FET BENEFICIA ALS CLIENTS QUE OPTEN PER ADQUIRIR EL PAPER 100% RECICLAT I RECICLABLE D'ALIER?

Tenir la certificació FSC de cadena de custòdia implica que cada empresa per la qual passa el material processat FSC fins arribar al consumidor final compleix uns estàndards de control de compres, producció i venda de producte final que permetin identificar els productes com a certificats FSC 100% reciclats. D'aquesta manera, els nostres clients poden relacionar el producte final com a procedent d'un procés de recuperació, i distingir-lo i triar-lo davant d'altres que no disposin d'aquesta certificació. Per als nostres clients que estan certificats amb FSC, és molt important que disposem d'aquesta certificació, ja que perquè el producte arribi identificat al consumidor final com FSC és necessari que totes les etapes de transformació per les quals passa siguin empreses certificades, de tal forma que la cadena de custòdia no es trenqui.

las-personas-primero 22 març 2024
22 març 2024

-COM ACTUA ALIER EN LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL?

ALIER, assumeix la qualitat, el respecte cap al medi ambient i l'eficiència energètica en la realització de les seves activitats, comprometent-nos a adoptar una actitud responsable amb el medi natural exigible a tot el personal i empreses col·laboradores. Treballem a reduir l'impacte ambiental en totes les nostres operacions, implicant en la mesura que sigui possible a tota la Cadena de Valor. *Alier està usant matèries primeres reciclades, i duent a terme grans inversions per a reduir el consum d'aigua, poder reciclar-la i millorar la qualitat de les aigües residuals. En relació amb les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, amb l'objectiu de donar a conèixer a totes les parts interessades l'inventari de les seves emissions de *GEI corresponents a les seves instal·lacions, hem realitzat el càlcul de la petjada de carboni de l'any 2020 i 2021. Aquest càlcul ha estat elaborat seguint els requisits de la norma UNE-EN-ISO 14064-1:2019 i obtenint el segell càlcul per part de Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

En ALIER tenim un fort compromís amb la transició energètica i s'ha marcat un full de ruta per a aconseguir la descarbonització. A mitjan 2024 està prevista la posada en marxa de la planta de biomassa que generarà tota l'energia tèrmica necessària per al procés productiu de fabricació de paper de *ALIER reduint les emissions directes de CO₂ de categoria aconsegueixi 1 aproximadament en un 97% respecte a l'actualitat. Així mateix, durant l'any 2025 tenim previst finalitzar els projectes per a augmentar l'ús d'energia renovable instal·lant plaques fotovoltaiques en cobertes i en terrenys agrícoles i implantar canvis en els processos de producció perquè siguin més eficients energèticament i menys contaminants, reduint així les emissions indirectes de CO₂ de categoria aconsegueixi 2 aproximadament un 30% respecte a l'actualitat.

D'altra banda, Alier a més de tenir les certificacions *FSC/ *PEFC de cadena de custòdia, disposa de la certificació de Qualitat basada en la norma ISO 9001: 2015. De les certificacions de Medi ambient i eficiència energètica basades en les normes ISO 14001: 2015 i ISO 50001: 2018, s'ha obtingut el segell càlcul i la *DAP. Destacar, que aquest 2024, aconseguim obtenir la medalla d'or que ens va ser atorgada per la certificació *ECOVADIS, l'estàndard mundial de qualificacions de sostenibilitat empresarial. Aquest resultat significa que *ALIER està entre el 5% de les empreses millor puntuades la gestió de la companyia en matèria de polítiques, accions i resultats en diferents aspectes de la sostenibilitat com el Medi ambient, l'Ètica, les praxis laborals, els Drets Humans i la Cadena de subministrament sostenible.

Finalment, destacar que després d'anys d'esforç, aconseguim ser *BCORP. Aquesta certificació és un reconeixement indicador que som una empresa que aposta per construir una economia més inclusiva i sostenible per a totes les persones i el planeta. Per a obtenir el certificat, s'exigeix legalment que en la presa de decisions es tinguin en compte els treballadors, clients, proveïdors, comunitat i el medi ambient.

- COM IMPLEMENTA ALIER EL CONCEPTE D'ECONOMIA CIRCULAR EN LES SEVES OPERACIONS?

ALIER transforma residus en recursos valuosos. Cada any es reciclen aproximadament 200.000 tn. de residus de recollida selectiva urbana, convertint-los en productes 100% reciclats i reciclables de major valor afegit. Això inclou paper per a les plaques de guix, paper per a bosses i sacs, semiextensibles, entre altres productes.
La nostra missió és valorar residus de manera sostenible sent creadors de valor mitjançant el reciclatge sostenible i desenvolupant solucions innovadores.
Per a impulsar l'economia circular hem passat de ser una paperera, a una valoritzadora de residus, duent a terme el següent:

1. La valorització de residus, que si no es consumissin en ALIER anirien a abocador. Som capaços de valorar aquestes matèries primeres gràcies al nostre departament de R+D+i, i a gràcies a la tecnologia capdavantera que usem en el *pulpeado i en l'etapa posterior de depuració de pastes.

2. La valorització de residus plàstics, ja que hem invertit en una planta de tractament de residus plàstics per a recuperar el plàstic i el polyal (plàstic i l'alumini dels envasos brick), materials de difícil tractament que som capaços de valorar.

3. Brindem circularitat de les fibres tèxtils, ja que fabriquem paper per a bosses a partir d'una mescla de residus tèxtils i cartons de begudes post consum 100% reciclats.

4. Aportem circularitat en la recuperació dels sacs de construcció per a impulsar a tota la cadena de valor, i donem suport a iniciatives líders a Europa per a la comesa.

Finalment, ressaltar que és crucial el compromís de la societat, amb l'economia circular i promoure el reciclatge, així com l'elecció del consum de productes elaborats de manera sostenible per empreses compromeses amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS).